2020-03-23 09:05:17

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie prosi aby od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy dokonywać wyłącznie elektronicznie


W związku z wzrastającym zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2, wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie prosi aby od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy dokonywać wyłącznie elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego

W związku z wzrastającym zagrożeniem koronawirusem Sars-CoV-2, wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie prosi aby od dnia 23 marca 2020 r.  do odwołania  rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy dokonywać wyłącznie elektronicznie przez serwis praca.gov.pl z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Założenie profilu zaufanego:

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Profil Zaufany można również założyć na platformie Envelo Poczty Polskiej.

Ponadto, jeżeli osoby nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, maja możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. 
W celu utworzenia profilu zaufanego po zalogowaniu się na stronie Twojego banku odszukaj sekcji dotyczącej zakładania takiego profilu.

Wszelkie dokumenty i wnioski do tut. urzędu należy składać elektronicznie, faxem, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w skrzynce podawczej zamieszczonej w wejściu do siedziby urzędu.

Dane kontaktowe z Urzędem:

Powiatowy Urząd Pracy, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo

Tel. 55 644 32 22, fax 55 644 32 24 

https://braniewo.praca.gov.pl/ksiazka-teleadresowa 

e-mail - olbr@praca.gov.pl, sekretariat@pupbraniewo.pl 

serwis praca.gov.pl

platforma e-PUAP.

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Zdanowicz
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 23.03.2020 08:05
Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2020 13:43
Liczba wyświetleń: 2410

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie prosi aby od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy dokonywać wyłącznie elektronicznie 23.03.2020 08:05 Paweł Kępiński