2020-03-17 11:23:36

Informacja dla osób bezrobotnych odbywających staż oraz Organizatorów stażu


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, że zgodnie z wytycznymi MRPiPS DRP-II.40411.18.2020.AR z dnia 12.03.2020 r. w sprawie realizacji stażu w instytucjach, których działalność została ograniczona lub zawieszona z powodu koronawirusa, stażysta musi dostosować się do decyzji uprawnionych organów w zakresie trybu i organizacji pracy przyjętej u organizatora stażu. Z uwagi na zachowanie gotowości świadczenia stażu w tym czasie bezrobotny zachowuje prawo do stypendium.

W przypadku kiedy szkoła, przedszkole lub żłobek jest nieczynne i nie zapewnia opieki nad dziećmi z powodu zagrożenia koronawirusem, do usprawiedliwienia nieobecności bezrobotnego, który sprawować będzie opiekę nad dzieckiem, bezrobotny powinien złożyć organizatorowi stażu oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem, analogicznie jak pracownik – § 32 rozporządzenia MPiPS z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikowi zwolnień od pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 1632). Nieobecność osoby bezrobotnej na stażu z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem wynikającej z zamknięcia placówek oświatowych należy uznać za usprawiedliwioną. Za okres tej  nieobecności bezrobotnemu przysługuje stypendium.

Dodatkowe informacje oraz druk wniosku można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy---pytania-i-odpowiedzi

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 17.03.2020 10:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 2192

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował