2011-11-08 12:18:35

Usługi Rynku Pracy


Podstawowymi usługami rynku pracy są:

1) pośrednictwo pracy;

2) poradnictwo zawodowe;

3) organizacja szkoleń.

Usługi rynku pracy wykonywane na podstawie przepisów ustawy przez publiczne służby zatrudnienia mogą być realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów elektronicznych.

W zakresie niezbędnym do realizacji usług rynku pracy publiczne służby zatrudnienia mogą przetwarzać dane osobowe osób korzystających z tych usług.

Powiatowe urzędy pracy prowadzą pośrednictwo pracy dla zarejestrowanych osób, a w razie braku możliwości zapewnienia odpowiedniej pracy:

1) świadczą usługę poradnictwa zawodowego;

3) inicjują, organizują i finansują szkolenia, przygotowanie zawodowe dorosłych i staże oraz przyznają i wypłacają stypendia;

4) inicjują i dofinansowują tworzenie dodatkowych miejsc pracy;

5) inicjują oraz finansują w zakresie określonym w ustawie inne instrumenty rynku pracy;

6) przyznają i wypłacają zasiłki oraz inne świadczenia z tytułu bezrobocia


Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dziennik  Ustaw rok 2013 poz. 674 ze zmianami  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 667

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 08.11.2011 11:18
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 08:03
Liczba wyświetleń: 19384

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Usługi Rynku Pracy 18.11.2011 12:43 Grzegorz Rudziński
2 Usługi Rynku Pracy 08.11.2011 11:19 Grzegorz Rudziński
3 Usługi Rynku Pracy 08.11.2011 11:18 Grzegorz Rudziński