2011-11-08 13:40:47

Indywidualny Plan Działania


 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
IPD

Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania dostosowany do profilu pomocy. Indywidualny plan działania może być przygotowany również dla poszukującego pracy.

Indywidualny plan działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:

1) działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;

2) działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;

3) planowane terminy realizacji poszczególnych działań;

4) formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;

5) termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy.

Indywidualny plan działania może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

Podstawa prawna:

Art. 34a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dziennik  Ustaw rok 2013 poz. 674 ze zmianami  

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 08.11.2011 12:40
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2014 08:02
Liczba wyświetleń: 20505

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Indywidualny Plan Działania 23.10.2014 07:58 Paweł Kępiński
2 Indywidualny Plan Działania 08.11.2011 12:40 Grzegorz Rudziński