2013-01-11 14:15:38

Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy


Zasad dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej więcej...

2013-01-11 14:11:37

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Zasady dononywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej. więcej...

2013-01-11 13:51:29

Staż


więcej...

2011-11-29 09:54:30

Prace interwencyjne


więcej...

2011-11-29 09:53:17

Roboty publiczne


więcej...