2008-06-10 14:41:24

Elektroniczny Urząd Podawczy


 epuap

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie funkcja Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) realizowana jest przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 
W celu złożenia pisma w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdą Państwo tutaj.Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:


1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub Profilem Zaufanym (więcej informacji na temat Profilu Zaufanego)

2. Akceptowalne formaty załączników to:
     a) DOC, RTF
     b) XLS
     c) CSV
     d) TXT
     e) GIF, TIF, BMP, JPG
     f) PDF
     g) ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Adres skrytki: /pup_braniewo/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wykonać następujące kroki:


Zalogować się na ePUAP.

Z alfabetycznej listy spraw wybrać: "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Następnie w sekcji "Gdzie chcesz załatwić sprawę" wybrać "Przejdź do formularza".

Przejść do sekcji "Treść dokumentu - Ustaw/zmień adresata" i wprowadzić Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie.

Z listy poniżej należy wybrać odpowiedniego adresata czyli Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, a następnie nacisnąć przycisk "Zaadresuj".

Nastąpi zmiana domyślnego adresata na Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie.

Prawidłowo wypełnić formularz i ewentualnie dodać załączniki.

Wysłać do Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie.

UPO - Urzędowe Poświadczenie Odbioru zostaje wystawione w przypadku wysłania dokumentów podpisanych profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenie zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy wskazany podczas rejestracji bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Urzędu, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
epuap załącznik ePUAP_logo_uproszcz.jpg 2015-07-14 12:09:04 Kępiński Paweł

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 10.06.2008 13:41
Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2015 11:16
Liczba wyświetleń: 30096

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obowiązujące stawki, kwoty, wskaźniki 04.05.2009 13:02 Paweł Kępiński
2 Informacja o wynikach naboru - Starszy referent (stanowisko ds. informatyki i statystyki ONK-2/09) 19.05.2009 09:07 Paweł Kępiński
3 Informacja o wynikach naboru - Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta (ONK-1/09) 19.05.2009 09:08 Paweł Kępiński
4 Szkolenia - Nowy plan na 2009 rok 14.07.2009 08:24 Grzegorz Rudziński
5 Stan i struktura bezrobocia - rok 2007 12.11.2012 08:16 Paweł Kępiński
6 Stan i struktura bezrobocia - rok 2009 12.11.2012 08:15 Paweł Kępiński
7 Stan i struktura bezrobocia - rok 2008 12.11.2012 08:16 Paweł Kępiński
8 Stan i struktura bezrobocia - rok 2006 12.11.2012 08:16 Paweł Kępiński
9 Stan i struktura bezrobocia - rok 2005 12.11.2012 08:17 Paweł Kępiński
10 Stan i struktura bezrobocia - rok 2004 12.11.2012 08:17 Paweł Kępiński
11 Stan i struktura bezrobocia - rok 2003 12.11.2012 08:17 Paweł Kępiński
12 Stan i struktura bezrobocia - rok 2002 12.11.2012 08:17 Paweł Kępiński
13 Stan i struktura bezrobocia - rok 2001 12.11.2012 08:18 Paweł Kępiński
14 Stan i struktura bezrobocia - rok 2000 12.11.2012 08:18 Paweł Kępiński
15 Warsztat D 29.10.2008 12:19 Grzegorz Rudziński
16 Rejestracja 18.12.2009 11:00 Grzegorz Rudziński
17 Oświadczenia i upoważnienia dla osoby bezrobotnej 14.01.2013 11:59 Paweł Kępiński
18 Wykaz umów - kwiecień 2008 09.07.2008 12:02 Grzegorz Rudziński
19 Szkolenia 27.02.2008 10:02 Grzegorz Rudziński
20 EURES 13.12.2011 12:57 Grzegorz Rudziński
21 Szkolenia w Klubie Pracy 14.03.2011 13:37 Grzegorz Rudziński
22 03.09.2008 09:21 Grzegorz Rudziński
23 Warsztat C Prim 29.01.2008 09:27 Grzegorz Rudziński
24 Wnioski Kapitał Ludzki 17.12.2009 07:30 Grzegorz Rudziński
25 Ogłoszenie w sprawie ubezpieczeń 18.12.2009 10:36 Grzegorz Rudziński
26 Wykazy umów - grudzień 2007 06.02.2008 11:50 Grzegorz Rudziński
27 Warsztat C 10.01.2008 07:28 Grzegorz Rudziński
28 Wykazy umów - listopad 2007 06.02.2008 11:50 Grzegorz Rudziński
29 Warsztat B 16.11.2007 11:13 Grzegorz Rudziński
30 Wykazy umów - październik 2007 06.02.2008 11:49 Grzegorz Rudziński
31 Warsztat B - ZAPROSZENIE 30.10.2007 09:40 Grzegorz Rudziński
32 Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego 26.11.2007 08:45 Grzegorz Rudziński
33 Dodatek aktywizacyjny 28.03.2011 07:51 Grzegorz Rudziński
34 Partnerstwo lokalne w powiecie braniewskim 27.10.2011 09:17 Grzegorz Rudziński
35 Warsztat A 25.10.2007 13:54 Grzegorz Rudziński
36 Wykazy umów - wrzesień 2007 06.02.2008 11:49 Grzegorz Rudziński
37 Komunikat w sprawie zasiłków przedemerytalnych 17.12.2009 07:24 Grzegorz Rudziński
38 Wykazy umów - lipiec 2007 06.02.2008 11:48 Grzegorz Rudziński
39 Wykazy umów - sierpień 2007 06.02.2008 11:49 Grzegorz Rudziński
40 Prace interwencyjne 19.10.2009 10:03 Grzegorz Rudziński
41 Usługi rynku pracy 16.02.2009 07:34 Wiesława Markus
42 Wskazówki dla gmin oraz podmiotów, w których organizowane są prace społecznie użyteczne 18.12.2009 10:36 Grzegorz Rudziński
43 Dostęp do informacji publicznej 18.12.2009 11:16 Grzegorz Rudziński
44 Zasady zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania 18.12.2009 11:10 Grzegorz Rudziński
45 Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 24.02.2011 11:28 Grzegorz Rudziński
46 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24.02.2011 11:11 Grzegorz Rudziński
47 Utrata prawa do zasiłku 18.12.2009 11:03 Grzegorz Rudziński
48 Obowiązki bezrobotnego 18.12.2009 11:02 Grzegorz Rudziński
49 Utrata statusu bezrobotnego 18.12.2009 11:02 Grzegorz Rudziński
50 Status bezrobotnego 18.12.2009 11:01 Grzegorz Rudziński
51 Statut 18.12.2009 10:35 Grzegorz Rudziński
52 Regulamin organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy 14.08.2018 12:29 Paweł Kępiński
53 Struktura organizacyjna 22.02.2021 12:22 Paweł Kępiński
54 Tworzenie spółdzielni socjalnych 26.07.2011 08:02 Grzegorz Rudziński
55 Dyrekcja urzędu 01.02.2019 09:38 Paweł Kępiński
56 Wniosek o roboty publiczne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:45 Paweł Kępiński
57 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 2017 rok 01.02.2017 12:47 Paweł Kępiński
58 Staż - Fundusz Pracy 21.03.2011 11:35 Grzegorz Rudziński
59 Dodatek aktywizacyjny - 2017 rok 06.04.2017 07:58 Paweł Kępiński
60 Wniosek o prace interwencyjne z Funduszu Pracy 18.02.2015 10:44 Paweł Kępiński
61 Wniosek o refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - 2017 rok 23.08.2017 08:42 Paweł Kępiński
62 Druki - nowa strona 23.08.2017 08:49 Paweł Kępiński
63 Wykazy umów - styczeń 2008 06.02.2008 11:52 Grzegorz Rudziński
64 Wykazy umów - luty 2008 04.03.2008 08:02 Grzegorz Rudziński
65 Wykazy umów - marzec 2008 02.04.2008 08:54 Grzegorz Rudziński
66 Wykaz umów - maj 2008 04.06.2008 12:52 Paweł Kępiński
67 Wykaz umów - czerwiec 2008 09.07.2008 11:54 Grzegorz Rudziński
68 Wykaz umów - lipiec 2008 04.08.2008 12:07 Grzegorz Rudziński
69 Wykazy umów - sierpień 2008 04.09.2008 10:12 Grzegorz Rudziński
70 Wykazy umów - wrzesień 2008 03.10.2008 06:42 Grzegorz Rudziński
71 Wykazy umów - październik 2008 03.11.2008 10:47 Grzegorz Rudziński
72 Wykazy umów - listopad 2008 04.12.2008 11:11 Paweł Kępiński
73 Wykazy umów - grudzień 2008 12.01.2009 11:38 Paweł Kępiński
74 Projekt "Inwestycja w kwalifikacje" 20.02.2014 11:11 Paweł Kępiński
75 Wykazy umów - luty 2009 10.03.2009 09:22 Paweł Kępiński
76 Wykazy umów - marzec 2009 02.04.2009 13:08 Paweł Kępiński
77 Wykazy umów - kwiecień 2009 24.04.2009 10:01 Wiesława Markus
78 Wykaz umów - czerwiec 2009 01.07.2009 09:37 Paweł Kępiński
79 Wykaz umów - sierpień 2009 01.09.2009 09:53 Grzegorz Rudziński
80 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 08.01.2016 07:16 Paweł Kępiński
81 Wzory dokumentów aplikacyjnych 17.02.2010 11:30 Grzegorz Rudziński
82 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 01.02.2011 11:44 Grzegorz Rudziński
83 KOLEJNE OGŁOSZENIA BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NOWEJ STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY POD ADRESEM http://braniewo.praca.gov.pl 04.08.2017 07:06 Paweł Kępiński
84 Informacja - 15.09.2017 urząd nieczynny 22.08.2017 10:19 Paweł Kępiński
85 Praca w ramach zatrudnienia wspieranego 20.10.2009 12:33 Grzegorz Rudziński
86 Wykaz umów - październik 2009 06.11.2009 10:12 Grzegorz Rudziński
87 Wykaz umów - listopad 2009 04.12.2009 09:24 Paweł Kępiński
88 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. - usługi pocztowe 20.12.2012 11:23 Paweł Kępiński
89 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.12.2012r.: Świadczenie usług pocztowych 31.12.2012 09:14 Paweł Kępiński
90 Bezpieczna praca w UE/EOG, bezpieczny powrót 18.12.2009 11:59 Grzegorz Rudziński
91 Wykazy umów - grudzień 2009 05.01.2010 09:23 Grzegorz Rudziński
92 Oferty pracy za granicą 24.01.2017 11:50 Paweł Kępiński
93 Loga 07.06.2016 09:22 Paweł Kępiński
94 Aktualne oferty zgłoszone do Powiatowy Urząd Pracy w Braniewi 07.06.2016 09:57 Paweł Kępiński
95 Stan i struktura bezrobocia - rok 2010 12.11.2012 08:15 Paweł Kępiński
96 Ogłoszenie o zamówieniu - usługi 29.04.2011 13:39 Grzegorz Rudziński
97 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla bezrobotnych 21.12.2010 15:48 Grzegorz Rudziński
98 Wykazy umów - luty 2010 02.03.2010 08:43 Grzegorz Rudziński
99 Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorców 09.03.2010 13:37 Grzegorz Rudziński
100 Warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego 27.10.2011 12:08 Grzegorz Rudziński
101 Wykazy umów - marzec 2010 07.04.2010 11:20 Grzegorz Rudziński
102 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.07.2013 r. - Usługi szkoleniowe 18.07.2013 09:42 Paweł Kępiński
103 Wykazy umów - kwiecień 2010 05.05.2010 08:43 Grzegorz Rudziński
104 Karta kandydata na szkolenie 18.05.2010 12:06 Paweł Kępiński
105 Wykazy umów - maj 2010 01.06.2010 07:50 Grzegorz Rudziński
106 Wykaz umów - czerwiec 2010 05.07.2010 13:27 Grzegorz Rudziński
107 Wykaz umów - lipiec 2010 04.08.2010 12:57 Grzegorz Rudziński
108 Wykaz umów - sierpień 2010 03.09.2010 11:50 Paweł Kępiński
109 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu systemowego „Nowe szanse na zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15.09.2010 11:44 Paweł Kępiński
110 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Specjalista do spraw logistyki, transportu, spedycji 05.10.2010 15:11 Grzegorz Rudziński
111 Wykaz umów - wrzesień 2010 07.10.2010 07:07 Paweł Kępiński
112 Wykaz umów - październik 2010 08.11.2010 15:36 Grzegorz Rudziński
113 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 21.12.2010 15:51 Grzegorz Rudziński
114 Indywidualny Plan Działania 07.02.2011 09:07 Grzegorz Rudziński
115 Stan i struktura bezrobocia - rok 2011 12.11.2012 08:04 Paweł Kępiński
116 Wykazy umów - styczeń 2011 24.02.2011 11:10 Grzegorz Rudziński
117 Harmonogram grupowych porad zawodowych 06.10.2011 09:18 Grzegorz Rudziński
118 Spotkania informacyjne 06.10.2011 09:21 Grzegorz Rudziński
119 Szkolenie w Klubie Pracy 02.03.2011 11:46 Grzegorz Rudziński
120 Harmonogram zajęć aktywizacyjnych 25.08.2011 12:21 Grzegorz Rudziński
121 Zajęcia aktywizacyjne 05.04.2011 09:54 Grzegorz Rudziński
122 Warunki udziału oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do Projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) realizowanego w ramach RPO 18.01.2017 12:24 Paweł Kępiński
123 Wykazy umów - marzec 2011 01.04.2011 11:55 Grzegorz Rudziński
124 I. Informacje o zawodach i specjalnościach 05.04.2011 10:29 Grzegorz Rudziński
125 II. Informacje o rynku pracy 05.04.2011 10:39 Grzegorz Rudziński
126 III. Informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych 05.04.2011 10:30 Grzegorz Rudziński
127 IV. Informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych 05.04.2011 10:30 Grzegorz Rudziński
128 VII. Sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 05.04.2011 10:32 Grzegorz Rudziński
129 V. Informacje o stowarzyszeniach zawodowych 05.04.2011 10:31 Grzegorz Rudziński
130 VI. Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą 05.04.2011 10:31 Grzegorz Rudziński
131 VIII. Wzory dokumentów aplikacyjnych 05.04.2011 10:32 Grzegorz Rudziński
132 IX. Strony internetowe przydatne w poszukiwaniu pracy 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
133 X. Warunki świadczenia pracy 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
134 XI.Informacje dotyczące działalności gospodarczej 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
135 XII. Informacje o instytucjach i organizacjach wspierających rozwiązywanie problemów zawodowych 05.04.2011 10:33 Grzegorz Rudziński
136 XIII. Projekty 05.04.2011 10:34 Grzegorz Rudziński
137 Wyjaśnienie do SIWZ dot. zamówienia ZP.PR.251/1/2011 przeprowadzenia usługi badania rynku "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" 06.05.2011 09:14 Grzegorz Rudziński
138 Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego 19.05.2011 08:44 Grzegorz Rudziński
139 Wykazy umów - kwiecień 2011 16.05.2011 09:41 Grzegorz Rudziński
140 Wyjaśnienie do SIWZ dot. "Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego" 30.05.2011 11:53 Paweł Kępiński
141 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" 24.05.2011 11:57 Grzegorz Rudziński
142 Wykazy umów - maj 2011 06.06.2011 10:56 Grzegorz Rudziński
143 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia "Badanie lokalnego rynku pracy: Zapotrzebowanie na zawody, kwalifikacje i umiejętności zawodowe w powiecie braniewskim" w ramach projektu Inwestycja w kwalifikacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 09.06.2011 08:09 Paweł Kępiński
144 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi szkoleniowe 15.06.2011 13:49 Grzegorz Rudziński
145 Wykaz umów - czerwiec 2011 01.07.2011 12:44 Grzegorz Rudziński
146 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staże finansowane ze środków Funduszu Pracy 22.05.2017 07:42 Paweł Kępiński
147 Dla pracodawców i przedsiębiorców 13.04.2017 09:15 Paweł Kępiński
148 Dla pracodawców i przedsiębiorców 13.04.2017 09:16 Paweł Kępiński
149 Stan i struktura bezrobocia - rok 2018 09.02.2018 11:56 Paweł Kępiński
150 Zgłoszenie wolnego miejsca zatrudnienia 06.10.2011 09:42 Grzegorz Rudziński
151 Zawody deficytowe i nadwyżkowe - Informacja sygnalna 2016 r 25.04.2017 11:01 Paweł Kępiński
152 Zmiana przepisów opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 14.06.2017 10:48 Paweł Kępiński
153 Dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13.04.2017 09:22 Paweł Kępiński
154 Dla bezrobotnych i poszukujących pracy 13.04.2017 09:22 Paweł Kępiński
155 Nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego - termin przedłużony 08.05.2017 09:56 Paweł Kępiński
156 Krajowe pośrednictwo pracy 23.10.2014 08:02 Paweł Kępiński
157 Wykaz umów - lipiec 2011 25.08.2011 12:26 Grzegorz Rudziński
158 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 23.12.2014 08:18 Paweł Kępiński
159 Obowiązujęce stawki, kwoty, wskaźniki 25.02.2015 07:42 Paweł Kępiński
160 Usługi Rynku Pracy 23.10.2014 08:03 Paweł Kępiński
161 Indywidualny Plan Działania 23.10.2014 08:02 Paweł Kępiński
162 Szkolenia organizowane na wniosek bezrobotnego 30.10.2014 11:19 Paweł Kępiński
163 Finansowanie kosztów egzaminu/uzyskania licencji 08.11.2011 13:41 Grzegorz Rudziński
164 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 30.10.2014 11:16 Paweł Kępiński
165 Pożyczka szkoleniowa 30.10.2014 11:18 Paweł Kępiński
166 Plan szkoleń 09.01.2012 12:32 Grzegorz Rudziński
167 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla bezrobotnych 29.11.2011 08:22 Grzegorz Rudziński
168 Harmonogram grupowych porad zawodowych 29.11.2011 08:27 Grzegorz Rudziński
169 Spotkania informacyjne 2011 rok 29.11.2011 08:35 Grzegorz Rudziński
170 Spotkania informacyjne 2012 rok 29.11.2011 08:37 Grzegorz Rudziński
171 Przygotowanie zawodowe dorosłych 30.10.2014 11:23 Paweł Kępiński
172 Refundacja opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 23.10.2014 11:18 Paweł Kępiński
173 Prace społecznie użyteczne 23.10.2014 11:14 Paweł Kępiński
174 Zasady zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania 23.10.2014 11:16 Paweł Kępiński
175 Projekt planu szkoleń na rok 2013 11.01.2013 13:55 Paweł Kępiński
176 Projekt planu szkoleń na 2013 rok 11.01.2013 14:03 Paweł Kępiński
177 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r. 21.03.2013 09:29 Paweł Kępiński
178 Roboty publiczne 23.10.2014 11:13 Paweł Kępiński
179 Prace interwencyjne 15.03.2016 13:00 Paweł Kępiński
180 Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15.03.2016 12:57 Paweł Kępiński
181 Dotacja na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy 15.03.2016 13:11 Paweł Kępiński
182 Staż 23.10.2014 11:27 Paweł Kępiński
183 Zaproszenie na TARGI PRACY I EDUKACJI 31.03.2017 07:28 Paweł Kępiński
184 XI. Informacje dotyczące działalności gospodarczej 16.06.2016 13:25 Paweł Kępiński
185 IX. Strony internetowe przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy 16.06.2016 13:12 Paweł Kępiński
186 VII. Sposoby i metody rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych 16.06.2016 13:07 Paweł Kępiński
187 VI. Metody i sposoby poszukiwania pracy w kraju i za granicą 16.06.2016 13:03 Paweł Kępiński
188 IV. Informacje o szkołach i instytucjach szkoleniowych 02.03.2017 13:21 Paweł Kępiński
189 Wójt Gminy Wilczęta ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. inwestycji i utrzymania dróg 06.03.2017 08:30 Paweł Kępiński
190 III. Informacje o zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych 16.06.2016 12:33 Paweł Kępiński
191 II. Informacje o rynku pracy 16.06.2016 12:28 Paweł Kępiński
192 I. Informacje o zawodach i specjalnościach 16.06.2016 12:03 Paweł Kępiński
193 Infromacje ogólne 08.12.2011 08:02 Grzegorz Rudziński
194 Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 08.12.2011 10:09 Grzegorz Rudziński
195 Zwrot kosztów dla pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne 08.12.2011 13:00 Grzegorz Rudziński
196 Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy 08.12.2011 09:09 Grzegorz Rudziński
197 Dofinansowanie kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie działalności 08.12.2011 09:09 Grzegorz Rudziński
198 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy 08.12.2011 09:10 Grzegorz Rudziński
199 Centralna Baza Ofert Pracy 27.02.2012 09:07 Grzegorz Rudziński
200 EURES 13.12.2011 12:59 Grzegorz Rudziński
201 Stan i struktura bezrobocia - rok 2012 12.11.2012 08:03 Paweł Kępiński
202 Wykaz umów od stycznia do kwietnia 2012 19.04.2012 10:29 Grzegorz Rudziński
203 Zalaczniki 02.05.2012 11:31 Paweł Kępiński
204 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe 01.06.2012 10:42 Grzegorz Rudziński
205 Projekt ''SZANSA NA START'' Działanie 6.2 POKL 25.06.2012 13:42 Grzegorz Rudziński
206 Rekrutacja uczestników do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 09:59 Paweł Kępiński
207 Wykazy umów - maj 2012 15.06.2012 09:00 Grzegorz Rudziński
208 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługi szkoleniowe 20.06.2012 12:19 Grzegorz Rudziński
209 Informacja o wniesieniu odwołania - usługi szkoleniowe 22.06.2012 07:38 Grzegorz Rudziński
210 Projekt "Kwalifikacje i doświadczenie na I miejscu" 18.01.2013 08:04 Paweł Kępiński
211 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oświadcza, iż nie prowadzi jakiejkolwiek diałalności ubezpieczeniowej 05.11.2012 13:47 Paweł Kępiński
212 Informujemy, że osoby bezrobotne biorące udział bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji 05.11.2012 13:56 Paweł Kępiński
213 Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). 05.11.2012 13:45 Paweł Kępiński
214 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi 10.07.2012 13:37 Grzegorz Rudziński
215 Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe 02.07.2012 13:37 Grzegorz Rudziński
216 Wykaz umów - czerwiec 2012 03.07.2012 13:26 Grzegorz Rudziński
217 Majątek jednostki 14.05.2019 12:22 Paweł Kępiński
218 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 23.07.2012: Usługi szkoleniowe 23.07.2012 13:47 Paweł Kępiński
219 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.07.2012: Usługi szkoleniowe 25.07.2012 12:47 Paweł Kępiński
220 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych do projektu „SZANSA NA START” 01.08.2012 11:31 Paweł Kępiński
221 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych do projektu „SZANSA NA START” 29.08.2012 12:16 Paweł Kępiński
222 Zmiana w Regulaminie Projektu 02.08.2012 13:32 Paweł Kępiński
223 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.09.2012: Usługi szkoleniowe - Uwaga! Zmiana wzoru umowy. 27.09.2012 10:28 Paweł Kępiński
224 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.08.2012r.: Usługi szkoleniowe 06.08.2012 09:20 Paweł Kępiński
225 Wykaz umów - lipiec 2012 08.08.2012 10:00 Paweł Kępiński
226 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.08.2012 r. - usługi szkoleniowe 14.08.2012 11:37 Grzegorz Rudziński
227 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE Zaprasza OSOBY BEZROBOTNE zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej do składania wniosków kwalifikacyjnych w ramach projektu „Szansa na start” Działanie 6.2 POKL 23.08.2012 07:10 Paweł Kępiński
228 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.08.2012: Usługi szkoleniowe 24.08.2012 13:22 Paweł Kępiński
229 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.09.2012 r. - usługi szkoleniowe 12.09.2012 11:01 Grzegorz Rudziński
230 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE informuje, iż w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu odbywać się będą posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów Pomocy w ramach projektu „Szansa na start” Działanie 6.2 POKL 27.08.2012 14:06 Paweł Kępiński
231 WYKAZ WNIOSKÓW, KTÓRE ZAKWALIFIKOWAŁY SIĘ DO OTRZYMANIA DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁANOŚCI GOSPODARCZEJ W PROJEKCIE "Szansa na start" Dz. 6.2 POKL 29.08.2012 12:15 Paweł Kępiński
232 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.08.2012r.: Usługi szkoleniowe 29.08.2012 14:26 Paweł Kępiński
233 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych (II tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 06.09.2012 12:46 Paweł Kępiński
234 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych (II tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 06.09.2012 12:48 Paweł Kępiński
235 Projekt "WZMACNIAMY KADRĘ" 20.02.2014 11:00 Paweł Kępiński
236 Wykaz umów - sierpień 2012 24.09.2012 07:13 Paweł Kępiński
237 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 30.10.2012r.: Usługi szkoleniowe 30.10.2012 12:02 Paweł Kępiński
238 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 02.10.2012r.: Usługi szkoleniowe 02.10.2012 08:31 Paweł Kępiński
239 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania: Monter i konserwator instalacji sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych 03.10.2012 13:53 Paweł Kępiński
240 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.10.2012: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 05.10.2012 12:02 Paweł Kępiński
241 Wykaz umów - wrzesień 2012 05.10.2012 12:22 Paweł Kępiński
242 Wyniki oceny formalnej wniosków kwalifikacyjnych (III tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 09.10.2012 08:12 Paweł Kępiński
243 Wyniki oceny merytorycznej wniosków kwalifikacyjnych (III tura) - projekt „Szansa na start” Dz. 6.2 POKL 09.10.2012 08:14 Paweł Kępiński
244 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.10.2012: Usługi szkoleniowe 09.10.2012 08:51 Paweł Kępiński
245 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.10.2012 r. - Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 16.10.2012 09:58 Paweł Kępiński
246 POWIATOWY URZĄD PRACY W BRANIEWIE informuje, iż w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu odbywać się będą posiedzenia Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów Pomocy 29.10.2012 11:41 Paweł Kępiński
247 Ogłoszenie o terminie naboru wniosków o dofinansowanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla uczestników projektu „SZANSA NA START” Działanie 6.2 POKL 26.10.2012 07:49 Paweł Kępiński
248 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 26.10.2012r.: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 26.10.2012 12:25 Paweł Kępiński
249 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 04.03.2014 12:27 Paweł Kępiński
250 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Rezerwy Ministra dla osób bezrobotnych do 25 roku życia 04.03.2014 12:33 Paweł Kępiński
251 Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców 05.11.2012 14:09 Paweł Kępiński
252 Wykaz wniosków po ocenie formalnej w dniu 07.11.2012r. Projekt „Szansa na start” dz. 6.2 pokl II i III tura 13.11.2012 08:34 Paweł Kępiński
253 Wykaz wniosków po ocenie merytorycznej w dniach 07-12.11.2012r. Projekt „Szansa na start” dz. 6.2 pokl II i III tura 13.11.2012 08:38 Paweł Kępiński
254 Spotkania informacyjne 2013 rok 07.01.2014 10:11 Paweł Kępiński
255 Wniosek bezrobotnego o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia nauki 30.11.2012 11:41 Paweł Kępiński
256 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.12.2012r.: Świadczenie usług pocztowych 04.12.2012 09:07 Paweł Kępiński
257 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r. 21.03.2013 10:32 Paweł Kępiński
258 Oferta pusta 22.01.2013 10:24 Paweł Kępiński
259 Zapraszenie do składania ofert na promocję projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 03.04.2013 13:31 Paweł Kępiński
260 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 08.04.2013r. 08.04.2013 11:30 Paweł Kępiński
261 Komunikat dotyczący rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2012 rok 22.02.2013 07:57 Paweł Kępiński
262 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania lokalnego rynku pracy 13.02.2013 07:52 Paweł Kępiński
263 Wykaz umów - styczeń-luty 2013 08.03.2013 13:54 Paweł Kępiński
264 Stan i struktura bezrobocia - rok 2013 11.03.2013 07:55 Paweł Kępiński
265 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór na szkolenia 22.03.2013 12:08 Paweł Kępiński
266 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.03.2013: Usługi szkoleniowe 22.03.2013 12:54 Paweł Kępiński
267 Partnerstwo doradczo-edukacyjne w powiecie braniewskim 25.03.2013 10:31 Paweł Kępiński
268 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.05.2013 r. - Usługi szkoleniowe 07.05.2013 11:28 Paweł Kępiński
269 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- II tura 09.04.2013 08:56 Paweł Kępiński
270 Ogłaszenie o zakończeniu I tury naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowanych ze środków Funduszu Pracy 29.03.2013 09:54 Paweł Kępiński
271 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - II tura 29.04.2013 09:38 Paweł Kępiński
272 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.04.2013: Usługi szkoleniowe 10.04.2013 13:56 Paweł Kępiński
273 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.05.2013r.: Usługi szkoleniowe 23.05.2013 12:42 Paweł Kępiński
274 Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 10.04.2013 13:59 Paweł Kępiński
275 Nabór wniosków na instrumenty i usługi rynku pracy z PFRON 29.04.2013 09:38 Paweł Kępiński
276 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 29.04.2013 09:36 Paweł Kępiński
277 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18.01.2017 09:01 Paweł Kępiński
278 Rekrutacja do udziału w projekcie „Masz pomysł – masz firmę” 31.05.2013 10:09 Paweł Kępiński
279 Rekrutacja na szkolenie „Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni”. 17.02.2014 12:06 Paweł Kępiński
280 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
281 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
282 Nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" 15.01.2014 09:10 Paweł Kępiński
283 Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia - rejestracja przez Internet 10.06.2013 07:02 Paweł Kępiński
284 Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia 10.06.2013 07:09 Paweł Kępiński
285 Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ do ogłoszenia z dnia 26.06.2013 03.07.2013 08:03 Paweł Kępiński
286 Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie prowadzi rekrutację na bezpłatny kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135” 19.03.2014 08:14 Paweł Kępiński
287 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - prace interwencyjne 28.01.2014 09:26 Paweł Kępiński
288 Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu 02.07.2013 13:27 Paweł Kępiński
289 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.06.2013: Usługi szkoleniowe 02.07.2013 13:33 Paweł Kępiński
290 Stan i struktura bezrobocia - rok 2014 09.05.2016 09:41 Paweł Kępiński
291 Wykaz umów lipiec - wrzesień 2013 02.10.2013 13:47 Paweł Kępiński
292 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.09.2013: Świadczenie usług pocztowych - zmiana SIWZ 25.09.2013 07:26 Paweł Kępiński
293 Planu szkoleń przewidzianych do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie dla osób uprawnionych na 2014 rok - nowy od czerwca 11.06.2014 08:26 Paweł Kępiński
294 Wykaz umów maj - czerwiec 2013 02.10.2013 09:45 Paweł Kępiński
295 Ogłoszenie o bezpłatnym kursie 05.11.2013 10:16 Paweł Kępiński
296 Spotkania informacyjne 2014 rok 07.01.2014 10:11 Paweł Kępiński
297 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2013 r. - Świadczenie usług pocztowych 04.10.2013 11:03 Paweł Kępiński
298 Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego 25.06.2014 09:45 Paweł Kępiński
299 BEZPŁATNY KURS „Sprzedawca-fakturzysta z obsługą kas fiskalnych” 09.12.2013 13:14 Paweł Kępiński
300 Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi 23.10.2013 08:32 Paweł Kępiński
301 Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" 19.05.2014 07:55 Paweł Kępiński
302 Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Masz pomysł – masz firmę” 27.11.2013 07:17 Paweł Kępiński
303 Nabór do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych” 17.01.2014 14:09 Paweł Kępiński
304 Rekrutacja na bezpłatny kurs zawodowy 20.01.2014 12:13 Paweł Kępiński
305 Komunikat - dnia 2 maja 2014 Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny 28.03.2014 11:14 Paweł Kępiński
306 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 03.04.2014 r. - Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą "Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni" 03.04.2014 13:18 Paweł Kępiński
307 Informacja o składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 18.04.2014 07:05 Paweł Kępiński
308 Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.03.2014: Organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pod nazwą „Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni” 24.03.2014 12:36 Paweł Kępiński
309 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne 22.05.2014 13:47 Paweł Kępiński
310 ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R. 11.06.2014 08:33 Paweł Kępiński
311 WZÓR UMOWY ORAZ DRUK WNIOSKU DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 05.09.2014 07:48 Paweł Kępiński
312 Ogłoszenie - zbędne składniki majątku 14.10.2014 13:13 Paweł Kępiński
313 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne 15.01.2015 14:12 Paweł Kępiński
314 Zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych 21.10.2014 08:25 Paweł Kępiński
315 Dofinansowanie wynagrodzenia bezrobotnego, który ukończył 50 lat 23.10.2014 11:21 Paweł Kępiński
316 Dodatkowe instrumenty adresowane do bezrobotnych do 30 roku życia 23.10.2014 11:23 Paweł Kępiński
317 Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 23.10.2014 11:25 Paweł Kępiński
318 Przyznanie grantu na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy 23.10.2014 11:29 Paweł Kępiński
319 Przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy 23.10.2014 11:30 Paweł Kępiński
320 Pracownicy publicznych służb zatrudnienia 23.10.2014 11:55 Paweł Kępiński
321 Spotkania informacyjne 2015 rok 28.11.2014 11:57 Paweł Kępiński
322 Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II" 13.11.2014 09:58 Paweł Kępiński
323 Nabór kandydatów w drodze konkursu - Sąd w Braniewie 23.02.2015 11:41 Paweł Kępiński
324 Wniosek na szkolenie indywidualne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:48 Paweł Kępiński
325 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - środki na podjęcie działalności gospodarczej 20.01.2015 07:20 Paweł Kępiński
326 Plan szkoleń 2015 13.01.2016 11:30 Paweł Kępiński
327 Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Opel Astra 21.01.2015 13:39 Paweł Kępiński
328 Dane kontaktowe 12.10.2020 11:38 Paweł Kępiński
329 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-2/19): Referent do spraw ewidencji i świadczeń 06.03.2019 09:47 Paweł Kępiński
330 Stan i struktura bezrobocia - rok 2015 09.05.2016 09:41 Paweł Kępiński
331 Nabór na aplikację kuratorską - Sąd Rejonowy w Braniewie 12.03.2015 12:10 Paweł Kępiński
332 Wykazy zawartych umów w 2015 r. 18.03.2015 13:33 Paweł Kępiński
333 Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika/ów i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 2017 rok 01.02.2017 12:36 Paweł Kępiński
334 INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW DOT. ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) NA ROK 2017 - aktualizacja 09.02.2017 10.02.2017 08:24 Paweł Kępiński
335 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej 21.04.2015 10:34 Paweł Kępiński
336 Wykaz umów za 2014 r. 28.05.2015 11:50 Elżbieta Pomianowska
337 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 06.05.2015 07:11 Paweł Kępiński
338 Strona programu "Gwarancja dla młodzieży" 18.05.2015 08:09 Paweł Kępiński
339 Nota Roboty Publiczne 15.06.2015 12:58 Elżbieta Pomianowska
340 Ogłoszenie o naborze wniosków na formy aktywizacji osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej "Rozwój i Aktywność" finansowany z Rezerwy Ministra. 24.07.2015 09:35 Paweł Kępiński
341 Ogłoszenie Komendanta Powiatowej Policji w Braniewie 28.07.2015 11:54 Paweł Kępiński
342 Informacja o możliwości ubiegania się o finansowanie działań aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, pracodawcy i pracowników odpowiednio ze środków FP, PFRON, KFS. 01.10.2015 09:31 Elżbieta Pomianowska
343 Zaproszenie na Dni otwarte w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie 07.10.2015 07:39 Paweł Kępiński
344 Konkurs na stanowisko: DORADCA 12.10.2015 11:04 Paweł Kępiński
345 Ogłoszenie na tamt polskich targów pracy on-line 16.10.2015 08:39 Wiesława Markus
346 SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ EUROCAPITAL 24 22.10.2015 10:58 Teresa Kołodziej
347 Spotkania informacyjne 2016 rok 02.12.2015 12:31 Paweł Kępiński
348 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 03.12.2015 08:24 Paweł Kępiński
349 Informacja o wynikach nabowu na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 25.02.2016 11:38 Paweł Kępiński
350 Wstrzymanie naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji 29.12.2015 07:33 Paweł Kępiński
351 Nabór wniosków na realizację szkoleń indywidualnych finansowanych ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:38 Paweł Kępiński
352 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – prace interwencyjne, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:42 Paweł Kępiński
353 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – staże, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 12.01.2016 10:48 Paweł Kępiński
354 Plan szkoleń 2016 24.01.2017 11:39 Paweł Kępiński
355 Plan szkoleń na 2016 rok 13.01.2016 11:33 Paweł Kępiński
356 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy finansowanych z Funduszu Pracy 15.03.2016 09:21 Paweł Kępiński
357 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO W ROKU 2016 14.01.2016 14:18 Paweł Kępiński
358 Limit środków na organizację staży z Fundusuz Pracy został wyczerpany 22.01.2016 10:48 Paweł Kępiński
359 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 28.01.2016 12:06 Paweł Kępiński
360 Wykazy umów zawartych w 2016r. 03.02.2016 07:08 Paweł Kępiński
361 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 04.02.2016 10:29 Paweł Kępiński
362 Stan i struktura bezrobocia - rok 2016 09.05.2016 09:42 Paweł Kępiński
363 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 09.02.2016 10:23 Paweł Kępiński
364 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – roboty publiczne 10.02.2016 12:27 Paweł Kępiński
365 Ogłoszenie o przyjmowaniu zgłoszeń na szkolenie „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie" 03.03.2016 07:01 Paweł Kępiński
366 INFORMACJA - BON NA ZASIEDLENIE 16.02.2016 12:58 Paweł Kępiński
367 Wyczerpanie limitu środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w ramach krajowego funduszu szkoleniowego 17.02.2016 11:33 Paweł Kępiński
368 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 21.02.2017 08:42 Paweł Kępiński
369 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (zmiana 24.02.2016) 24.02.2016 07:47 Paweł Kępiński
370 INFORMACJA - BON ZATRUDNIENIOWY 24.02.2016 07:16 Paweł Kępiński
371 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy 26.02.2016 07:57 Paweł Kępiński
372 Informacja o zakończeniu naboru wniosków na prace interwencyjne finansowanych z Funduszu Pracy 02.03.2016 12:05 Paweł Kępiński
373 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Pośrednik pracy 14.03.2016 11:02 Paweł Kępiński
374 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowanych z Funduszu Pracy 15.03.2016 09:23 Paweł Kępiński
375 Ogłoszenie - nabór kandydatów do służby przygotowawczej PSP w Braniewie 15.03.2016 09:56 Paweł Kępiński
376 Plan szkoleń na 2016 - zmiana 15.03.2016 10:38 Paweł Kępiński
377 Bezpłatny kurs zawodowy " Sprzedawca - Fakturzysta" 17.03.2016 10:56 Paweł Kępiński
378 Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenie "Office Manager - administracja, sprzedaż, obsługa klienta" 18.03.2016 11:35 Paweł Kępiński
379 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH 22.03.2016 10:53 Elżbieta Pomianowska
380 Barometr zawodów 14.12.2018 06:43 Paweł Kępiński
381 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:07 Paweł Kępiński
382 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO 01.04.2016 09:43 Paweł Kępiński
383 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, staże finansowane ze środków REZERWY MINISTRA „Aktywizacja 50+" 11.05.2016 13:38 Paweł Kępiński
384 Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 08.04.2016 12:52 Paweł Kępiński
385 Informacja o zakończeniu naboru wniosków o organizację staży z projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO 20.04.2016 13:11 Paweł Kępiński
386 KUCHARZ, KELNER 13.05.2016 08:32 Wiesława Markus
387 magazynier, sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych 30.05.2016 11:23 Agnieszka Zdanowicz
388 Informacja o wyczerpaniu limitu środków finansowanych z Funduszu Pracy na bony na zasiedlenie 28.04.2016 12:24 Paweł Kępiński
389 Nabór do projektu: „Cel- praca" - Centrum Edukacji w Braniewie 11.05.2016 10:20 Paweł Kępiński
390 operator, mechanik urządzeń gazowych 11.05.2016 14:28 Wiesława Markus
391 pracownik ds. administracji/certyfikacji 17.05.2016 11:36 Wiesława Markus
392 Pracownik biura obsługi klienta 25.05.2016 08:01 Wiesława Markus
393 mechanik 25.05.2016 10:59 Wiesława Markus
394 sprzątaczka biurowa 01.06.2016 07:57 Wiesława Markus
395 asystent logistyki 01.06.2016 07:43 Wiesława Markus
396 Konsultant ds. sprzedaży 02.06.2016 08:52 Wiesława Markus
397 NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (Rezerwa KFS) 02.06.2016 12:23 Paweł Kępiński
398 inżynier budowlany lub kierownik organizacji produkcji organizacyjnych 06.06.2016 07:03 Wiesława Markus
399 sprzedawca 06.06.2016 07:04 Wiesława Markus
400 V. Informacje o stowarzyszeniach zawodowych 16.06.2016 13:00 Paweł Kępiński
401 VIII. Wzory dokumentów aplikacyjnych 16.06.2016 13:09 Paweł Kępiński
402 X. Warunki świadczenia pracy 05.07.2016 10:23 Paweł Kępiński
403 XII. Projekty 16.06.2016 13:30 Paweł Kępiński
404 Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Masz pomysł – masz firmę II” 27.06.2016 09:36 Paweł Kępiński
405 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Główny Księgowy - GOPS w Lelkowie 27.06.2016 12:06 Paweł Kępiński
406 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (29.06.2016) 29.06.2016 09:44 Paweł Kępiński
407 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - RPO (29.06.2016) 29.06.2016 09:44 Paweł Kępiński
408 Nabór wniosków na aktywne fory wsparcia- prace interwencyjne (RM 29.06.2016) 29.06.2016 09:50 Paweł Kępiński
409 DYREKTOR ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W BRANIEWIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 08.07.2016 08:04 Paweł Kępiński
410 Dyrektor Zakładu Karnego w Braniewie poszukuje kandydatki na stanowisko pielęgniarki - pracownik cywilny 13.07.2016 07:12 Paweł Kępiński
411 Środki z Rezerwy Ministra na realizację Programów skierowanych do byłych opiekunów osób niepełnosprawnych 14.07.2016 06:44 Paweł Kępiński
412 Bezpłatny kurs zawodowy "Sprzedawca-Fakturzysta" 26.07.2016 09:47 Paweł Kępiński
413 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 01.08.2016 13:09 Paweł Kępiński
414 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców z form pomocy 04.08.2016 14:13 Paweł Kępiński
415 Nabór wniosków w ramach projektu "Masz pomysł- masz firmę II" 05.08.2016 13:20 Paweł Kępiński
416 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. aktywizacji 12.08.2016 12:56 Paweł Kępiński
417 Ogłoszenie Zakładu Karnego w Kamińsku 31.08.2016 12:01 Paweł Kępiński
418 Ogłoszenie Zakładu Karnego w Kamińsku 26.08.2016 11:19 Elżbieta Pomianowska
419 Ogłoszenie Komenda Powiatowa Policji w Braniewie 31.08.2016 09:52 Paweł Kępiński
420 Informacja o posiadanych środkach finansowych przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu - aktualizacjia 02.12.2016 02.12.2016 07:51 Paweł Kępiński
421 Wniosek o staż z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:44 Paweł Kępiński
422 Wniosek o prace interwencyjne z Funduszu Pracy - 2017 rok 01.02.2017 12:45 Paweł Kępiński
423 Wniosek o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia zgodnie z art. 150 f - 2017 rok 01.02.2017 12:44 Paweł Kępiński
424 Zaproszenie na DZIEŃ OTWARTY "DOBRY ZAWÓD - PEWNA PRACA. TWOJA DROGA DO KARIERY" 13.10.2016 12:16 Paweł Kępiński
425 Zawody deficytowe i nadwyżkowe - Informacja sygnalna I półrocze 2016 r. 17.10.2016 10:15 Paweł Kępiński
426 Ogłoszenie o naborze 04.11.2016 07:25 Elżbieta Pomianowska
427 Nabór do służby 07.11.2016 10:04 Elżbieta Pomianowska
428 Ogłoszenie o naborze 13.12.2016 09:57 Paweł Kępiński
429 Nota prace interwencyjne 14.11.2016 08:35 Elżbieta Pomianowska
430 Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji - Lekarz 18.11.2016 08:52 Elżbieta Pomianowska
431 Wniosek o wydanie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 25.11.2016 12:53 Paweł Kępiński
432 Spotkania informacyjne 2017 rok 30.11.2016 13:08 Paweł Kępiński
433 ZAMKNIĘCIE REKRUTACJI DO PROJEKTU "Masz pomysł - masz firmę II" 12.12.2016 07:43 Paweł Kępiński
434 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Wilczętach poszukuje Głównego Księgowego 23.12.2016 09:22 Paweł Kępiński
435 ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH LUB ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE DLA OPIEKUNÓW OSÓB NIEPEŁNOSPAWNYCH 30.12.2016 11:24 Paweł Kępiński
436 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania swojego kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy 17.01.2017 12:48 Paweł Kępiński
437 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - prace interwencyjne, finansowane ze środków FUNDUSZU PRACY 16.01.2017 12:55 Paweł Kępiński
438 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staże finansowane ze środków Funduszu Pracy (limit środków wyczerpany 24.03.2017) 24.03.2017 07:48 Paweł Kępiński
439 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia - aktualizacja 09.03.2017 09.03.2017 08:59 Paweł Kępiński
440 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy z Funduszu Pracy 29.06.2017 12:25 Paweł Kępiński
441 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy 18.01.2017 09:28 Paweł Kępiński
442 Informacje o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:09 Paweł Kępiński
443 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - RPO (31.05.2017) 03.11.2017 10:05 Paweł Kępiński
444 INFORMACJA - BON NA ZASIEDLENIE - LIMIT ŚRODKÓW WYCZERPANY 24.04.2017 12:49 Paweł Kępiński
445 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 18.01.2017 13:20 Paweł Kępiński
446 Warunki udziału oraz druki wniosków na poszczególne formy wsparcia do Projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - POWER 18.01.2017 14:12 Paweł Kępiński
447 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 18.01.2017 13:57 Paweł Kępiński
448 Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (III) - POWER (30.06.2017) 03.11.2017 10:36 Paweł Kępiński
449 Informacja - szkolenia indywidualne finansowane ze środków Funduszu Pracy 19.01.2017 13:34 Paweł Kępiński
450 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini ogłasza nabór na stanowisko księgowego 20.01.2017 12:43 Paweł Kępiński
451 INFORMACJA - STUDIA PODYPLOMOWE 20.01.2017 12:46 Paweł Kępiński
452 INFORMACJA - BON ZATRUDNIENIOWY 20.01.2017 12:48 Paweł Kępiński
453 Plan szkoleń 2017 24.01.2017 11:39 Paweł Kępiński
454 Ogłoszenie o konkursie na asystenta sędziego 30.01.2017 11:59 Paweł Kępiński
455 Stan i struktura bezrobocia - rok 2017 07.02.2017 08:27 Paweł Kępiński
456 Wykazy umów zawartych w 2017 r. 08.02.2017 12:54 Paweł Kępiński
457 Szkolenie OHP 14.02.2017 12:19 Elżbieta Pomianowska
458 Ogłoszenie - nabór na stanowisko pracownika socjalnego GOPS Wilczęta 16.02.2017 08:22 Paweł Kępiński
459 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego do służby więziennej w zakładzie karnym w Kamińsku - Strażnik działu ochrony 16.02.2017 09:00 Paweł Kępiński
460 Rejestr zbiorów danych osobowych 27.02.2017 11:10 Paweł Kępiński
461 Zaproszenie na bezpłatne szkolenie "Ginące zawody" 07.03.2017 12:23 Paweł Kępiński
462 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie ogłasza nabór kandydatów do służby przygotowawczej 15.03.2017 08:50 Paweł Kępiński
463 Informacja o projekcie oraz warunki udziału 16.03.2017 08:17 Paweł Kępiński
464 Nabór wniosków na aktywne formy finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 06.04.2017 10:15 Paweł Kępiński
465 Wójt Gminy Braniewo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Braniewo 20.04.2017 12:53 Paweł Kępiński
466 Wstrzymanie naboru wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenie stanowiska pracy 05.07.2017 07:53 Paweł Kępiński
467 Wykazy umów zawartych w 2018 r. 01.03.2018 09:40 Paweł Kępiński
468 Informacja - 30.04.2018 urząd nieczynny 05.04.2018 08:44 Paweł Kępiński
469 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy księgowy 15.05.2018 11:19 Paweł Kępiński
470 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 25.05.2018 14:24 Paweł Kępiński
471 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy księgowy 06.06.2018 08:53 Paweł Kępiński
472 Ogłoszenie o naborze na dwa wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń 01.08.2018 10:56 Paweł Kępiński
473 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-3/18): Starszy księgowy 03.08.2018 07:52 Paweł Kępiński
474 Zmiana pracy urzędu ze względu na upały 10.08.2018 10:36 Paweł Kępiński
475 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska urzędnicze: Specjalista do spraw ewidencji i świadczeń 22.08.2018 14:13 Paweł Kępiński
476 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-3/18): Starszy księgowy 24.08.2018 09:07 Paweł Kępiński
477 W dniu 24 grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny 30.12.2018 07:51 Paweł Kępiński
478 W dniu 31 grudnia 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:00 30.12.2018 07:50 Paweł Kępiński
479 Ogłoszenie naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 03.01.2019 12:14 Paweł Kępiński
480 Ogłoszenie o wynikach wstępnej weryfikacji formalnej kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 15.01.2019 07:57 Paweł Kępiński
481 Ogłoszenie o wyniku naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 16.01.2019 12:36 Paweł Kępiński
482 Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (ONK-1/19): Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 18.01.2019 13:05 Paweł Kępiński
483 Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze (ONK-1/19): Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 31.01.2019 12:42 Paweł Kępiński
484 Stan i struktura bezrobocia - rok 2019 07.02.2019 10:04 Paweł Kępiński
485 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-2/19): Referent do spraw ewidencji i świadczeń 12.02.2019 13:56 Paweł Kępiński
486 W dniu 19 kwietnia 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:00 16.04.2019 07:03 Paweł Kępiński
487 Wykazy umów zawartych w 2019 r. 06.05.2019 08:37 Paweł Kępiński
488 Sprawozdanie finansowe 2018 r. 10.05.2019 07:53 Paweł Kępiński
489 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-1/20): Referent w komorce organizacyjnej - Referat finansowo-ksiegowy 02.09.2020 14:17 Paweł Kępiński
490 W dniu 31 października 2019 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:30 29.10.2019 13:15 Paweł Kępiński
491 APEL Burmistrza Miasta Braniewa oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Braniewie 20.11.2019 11:31 Paweł Kępiński
492 W dniu 24 grudnia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 12:00 06.12.2019 07:54 Paweł Kępiński
493 W dniu 31 grudnia 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 14:00 30.12.2019 09:09 Paweł Kępiński
494 Stan i struktura bezrobocia - rok 2020 06.02.2020 10:21 Paweł Kępiński
495 KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU BEZROBOTNEGO LUB POSZUKUJĄCEGO PRACY 17.03.2020 08:14 Paweł Kępiński
496 Informacja dla osób bezrobotnych odbywających staż oraz Organizatorów stażu 17.03.2020 10:23 Paweł Kępiński
497 Komunikat dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie dotyczący działań zapobiegających rozprzestrzenianie się Koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 17.03.2020 08:14 Paweł Kępiński
498 Ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem 17.03.2020 08:14 Paweł Kępiński
499 Przypomnienie o rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz załatwianie spraw on-line na stronie internetowej: praca.gov.pl 19.03.2020 08:41 Paweł Kępiński
500 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie prosi aby od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy dokonywać wyłącznie elektronicznie 31.03.2020 13:43 Paweł Kępiński
501 W dniu 10 kwietnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 13:00 07.04.2020 08:39 Paweł Kępiński
502 Sprawozdanie finansowe 2019 r. 11.05.2020 07:39 Paweł Kępiński
503 Zaproszenie do zgłoszenia swojego kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Braniewie 01.03.2021 11:39 Paweł Kępiński
504 W dniu 12 czerwca 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny 28.05.2020 13:45 Paweł Kępiński
505 Komunikat - wznowienie bezpośredniej obsługi Klienta 02.06.2020 12:55 Paweł Kępiński
506 KOMUNIKAT PONOWNE OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA W PUP W BRANIEWIE 16.10.2020 10:56 Paweł Kępiński
507 Wykazy umów zawartych w 2020 r. 06.07.2020 12:49 Paweł Kępiński
508 Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (ONK-1/20): Referent w komorce organizacyjnej - Referat finansowo-ksiegowy 17.09.2020 14:08 Paweł Kępiński
509 Deklaracja dostępności 22.09.2020 13:21 Paweł Kępiński
510 W dniu 24 grudnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny 09.12.2020 09:16 Paweł Kępiński
511 W dniu 31 grudnia 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie będzie czynny do godziny 14:00 28.12.2020 13:24 Paweł Kępiński