2018-04-05 09:44:17

Informacja - 30.04.2018 urząd nieczynny


Informacja - 30.04.2018 urząd nieczynny więcej...

2017-08-04 08:06:33

KOLEJNE OGŁOSZENIA BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NOWEJ STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY POD ADRESEM http://braniewo.praca.gov.pl


KOLEJNE OGŁOSZENIA BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NOWEJ STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY POD ADRESEM http://braniewo.praca.gov.pl więcej...

2017-06-14 11:45:23

Zmiana przepisów opodatkowania stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż osoby bezrobotne, które otrzymały stypendia (w okresie odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, z tytułu kontynuowania nauki, z tytułu dofinansowania kosztów studiów podyplomowych) – począwszy od 1 stycznia 2016 r. – zostały zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego od tego stypendium podatku. więcej...

2017-02-14 13:19:42

Szkolenie OHP


Szkolenie OHP "Obsługa kas fiskalnych" więcej...

2016-11-07 14:23:05

Ogłoszenie o naborze


więcej...

2016-11-07 11:04:41

Nabór do służby


więcej...

2016-11-04 08:25:26

Ogłoszenie o naborze


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃSKU Z DNIA 02.11.2016r. więcej...

2016-06-29 10:02:08

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (29.06.2016)


staż, szkolenia indywidualne, bon na zasiedlenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej więcej...

2016-03-22 11:53:54

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SZKOLENIOWYCH więcej...

2016-02-17 15:16:31

Ogłoszenie o naborze do projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie braniewskim (II) - POWER (zmiana 24.02.2016)


staż, szkolenia indywidualne, bon na zasiedlenie, jednorazowe środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej więcej...

2015-10-22 11:58:57

SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ EUROCAPITAL 24


SPOTKANIE Z PRACODAWCĄ EUROCAPITAL 24 więcej...

2015-10-16 09:39:23

Ogłoszenie na tamt polskich targów pracy on-line


Ogłoszenie na tamt polskich targów pracy on-line więcej...

2015-10-12 12:04:55

Konkurs na stanowisko: DORADCA


Konkurs na stanowisko: DORADCA w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego więcej...

2015-02-23 12:41:52

Nabór kandydatów w drodze konkursu - Sąd w Braniewie


Nabór kandydatów w drodze konkursu - Sąd w Braniewie więcej...

2015-01-21 14:37:34

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu marki Opel Astra


Ogłoszenie o pisemnym przetargu na „Sprzedaż Samochodu Marki Opel Astra 1,7d Kombi nr rejestracyjny NBRX555” więcej...

2015-01-20 08:20:41

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - środki na podjęcie działalności gospodarczej


Nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowane z Funduszu Pracy. więcej...

2015-01-15 14:52:44

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne więcej...

2014-11-13 10:58:59

Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II"


Program pożyczkowy "Pierwszy biznes - Wsparcie na start II" więcej...

2014-10-21 09:25:35

Zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych


Zaprasza na cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych dotyczących wsparcia młodych mieszkańców Warmii i Mazur finansowanego ze środków unijnych w ramach Gwarancji dla Młodzieży więcej...

2014-10-14 14:13:28

Ogłoszenie - zbędne składniki majątku


Ogłoszenie o posiadaniu zbędnych składników majątku więcej...

2014-09-05 08:47:48

WZÓR UMOWY ORAZ DRUK WNIOSKU DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO


WZÓR UMOWY ORAZ DRUK WNIOSKU DLA PRACODAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH KORZYSTAĆ ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO więcej...

2014-06-25 10:45:03

Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego


Informacja dla pracodawców zamierzających korzystać ze środków krajowego funduszu szkoleniowego więcej...

2014-06-11 09:32:13

ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R.


ZMIANA PLANU SZKOLEŃ 2014 R. więcej...

2014-05-22 14:46:53

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy - prace interwencyjne więcej...

2014-05-19 08:53:17

Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY"


Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły realizację projektu "RÓWNI NA RYNKU PRACY" więcej...

2014-03-27 12:06:16

Komunikat - dnia 2 maja 2014 Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny


Komunikat - dnia 2 maja 2014 Urząd Pracy w Braniewie będzie nieczynny więcej...

2014-03-20 13:41:00

Informacja o składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Informacja o możliwości składaniu wniosków z przyznanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych więcej...

2014-03-19 09:14:15

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie prowadzi rekrutację na bezpłatny kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135”


Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie prowadzi rekrutację na bezpłatny kurs „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135” więcej...

2014-03-04 13:27:20

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"


Dotacje dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą; Dotacje dla pracodawców na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. więcej...

2014-02-17 13:06:20

Rekrutacja na szkolenie „Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni”.


Rekrutacja na szkolenie „Pilarz-drwal, obsługa wykaszarek, kos spalinowych i kosiarek z elementami konserwacji zieleni”. więcej...

2014-01-28 10:21:27

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS - prace interwencyjne


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" - Prace interwencyjne więcej...

2014-01-20 13:08:11

Rekrutacja na bezpłatny kurs zawodowy


Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Braniewie PROWADZI AKTUALNIE REKRUTACJĘ NA BEZPŁATNE KURSY ZAWODOWE więcej...

2014-01-17 15:09:41

Nabór do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór kandydatów do projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”, który potrwa do 17.02.2014 r. więcej...

2014-01-15 10:10:04

Nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"


Nabór wniosków na szkolenia indywidualne finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" więcej...

2014-01-15 10:07:43

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków Funduszu Pracy więcej...

2014-01-15 10:05:42

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" więcej...

2013-11-27 08:15:36

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Masz pomysł – masz firmę”


Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” zaprasza osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo zainteresowane podjęciem własnej działalności gospodarczej na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Masz pomysł – masz firmę”. więcej...

2013-10-31 11:45:57

Ogłoszenie o bezpłatnym kursie


Ogłoszenie o bezpłatnym kursie - kosmetyczka więcej...

2013-10-23 09:26:25

Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi


Informacja ostrzegająca przed zjawiskiem handlu ludźmi Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie więcej...

2013-06-10 08:09:12

Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia


Portal usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia więcej...

2013-05-31 11:08:19

Rekrutacja do udziału w projekcie „Masz pomysł – masz firmę”


Rekrutacja do udziału w projekcie „Masz pomysł – masz firmę” więcej...

2013-04-29 10:38:03

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - II tura


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - II tura więcej...

2013-04-29 10:36:33

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"


Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane ze środków EFS w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE" więcej...

2013-04-29 10:33:42

Nabór wniosków na instrumenty i usługi rynku pracy z PFRON


Nabór wniosków na instrumenty i usługi rynku pracy z PFRON więcej...

2013-04-09 09:56:14

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- II tura


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza II turę naboru wniosków realizowanych w ramach projektu „NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki więcej...

2013-04-03 14:31:37

Zapraszenie do składania ofert na promocję projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie zaprasza do składania ofert na promocję projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego więcej...

2013-03-29 10:53:46

Ogłaszenie o zakończeniu I tury naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowanych ze środków Funduszu Pracy


Ogłaszenie o zakończeniu I tury naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowanych ze środków Funduszu Pracy więcej...

2013-03-22 13:06:42

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza nabór na szkolenia


Ogłoszenie o naborze na szkolenie: Fakturzysta z obsługą kasy fiskalnej; Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z modułem języka niemieckieg; Operator maszyn kl. III - koparki lub ładowarki. więcej...

2013-02-22 08:56:26

Komunikat dotyczący rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2012 rok


Komunikat dotyczący rocznego raportu składek społecznych i zdrowotnych za 2012 rok. więcej...

2013-01-28 13:13:58

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania lokalnego rynku pracy


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie badania lokalnego rynku pracy "Analiza sytuacji osób bezrobotnych do 30 roku życia oraz bezrobotnych powyżej 50 roku życia" więcej...

2013-01-14 08:07:09

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r.


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza I turę naboru wniosków realizowanych w ramach projektu „NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 więcej...

2013-01-11 15:29:26

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r.


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza I turę naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, realizowanych ze środków Funduszu Pracy więcej...

2013-01-11 15:03:04

Projekt planu szkoleń na 2013 rok


Projekt planu szkoleń na 2013 rok więcej...

2012-11-05 15:09:07

Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców


Nowe obowiązki dla zatrudniającyh cudzoziemców. więcej...

2012-11-05 14:47:26

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oświadcza, iż nie prowadzi jakiejkolwiek diałalności ubezpieczeniowej


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie oświadcza, iż nie prowadzi jakiejkolwiek diałalności ubezpieczeniowej. więcej...

2012-11-05 14:44:27

Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4).


Informujemy, iż bezrobotni są zobowiązani do przedstawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby na druku ZUS ZLA (stare L-4). więcej...