2013-10-04 12:03:04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2013 r. - Świadczenie usług pocztowych


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.10.2013 r. - Świadczenie usług pocztowych więcej...

2013-09-19 13:52:26

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 19.09.2013: Świadczenie usług pocztowych - zmiana SIWZ


Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usługi odbioru przesyłek pocztowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie więcej...

2013-07-18 10:42:08

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.07.2013 r. - Usługi szkoleniowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.07.2013 r. - Usługi szkoleniowe (CAZ.OZ.251.3.13) więcej...

2013-07-03 09:03:58

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ do ogłoszenia z dnia 26.06.2013


Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ do ogłoszenia z dnia 26.06.2013 więcej...

2013-07-02 14:27:24

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu


Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.06.2013r. - Usługi szkoleniowe więcej...

2013-06-26 14:49:17

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.06.2013: Usługi szkoleniowe


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26.06.2013: Usługi szkoleniowe dla osób bezrobotnych - zmiana SIWZ więcej...

2013-05-23 13:42:05

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.05.2013r.: Usługi szkoleniowe


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 23.05.2013r.: Usługi szkoleniowe więcej...

2013-05-07 12:28:51

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.05.2013 r. - Usługi szkoleniowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.05.2013 r. - Usługi szkoleniowe w ramach projektu "Nowe szanse na zatrudnienie" więcej...

2013-04-10 14:59:54

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu


Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09-04-2013r. więcej...

2013-04-09 15:31:44

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.04.2013: Usługi szkoleniowe


Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Braniewie, w ramach projektu Nowe szanse na zatrudnienie więcej...

2013-04-08 12:30:18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 08.04.2013r.


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 08.04.2013r. więcej...

2013-03-22 13:54:33

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 22.03.2013: Usługi szkoleniowe


Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych i skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie. więcej...

2012-12-31 10:14:56

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 31.12.2012r.: Świadczenie usług pocztowych


Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie do 50 g i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 2013 więcej...

2012-12-20 12:23:10

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. - usługi pocztowe


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.12.2012 r. - usługi pocztowe więcej...

2012-12-03 13:22:11

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 03.12.2012r.: Świadczenie usług pocztowych


Świadczenie usług pocztowych na przesyłki o masie do 50 g i powyżej 50 g w obrocie krajowym i zagranicznym dla Powiatowego Urzędu Pracy w Braniewie 2013 więcej...

2012-09-24 15:21:11

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 24.09.2012: Usługi szkoleniowe - Uwaga! Zmiana wzoru umowy.


ZMIANA! Nowy wzór umowy (dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ) więcej...

2012-05-31 16:03:02

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi szkoleniowe


Usługi szkoleniowe realizowane w ramach projektu Nowe szanse na zatrudnienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...