2020-10-12 14:51:49

KOMUNIKAT PONOWNE OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA W PUP W BRANIEWIE


Z uwagi na wzrastającą na terenie powiatu braniewskiego ilość zachorowań na COVID –19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników urzędu, Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z dniem 13.10.2020 r. wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Klienta

Z uwagi na wzrastającą na terenie powiatu braniewskiego ilość zachorowań na COVID – 19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów oraz pracowników urzędu, Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie z dniem 13.10.2020 r. wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze Klienta.
W związku z powyższym wszelkie dokumenty należy składać przez serwis praca.gov.pl, platformę e-PUAP oraz za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez umieszczanie dokumentów w skrzynce podawczej zamieszczonej w wejściu do siedziby urzędu.
 
REJESTRACJA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

  1. Rejestracja elektroniczna na portalu praca.gov.pl
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
 
z użyciem profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu osobistego.
Założenie profili zaufanego: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
Założenie tymczasowego profilu zaufanego: https://moj.gov.pl/uslugi/engine/ng/index?xFormsAppName=TymczasowyProfilZaufany
 
Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.
 
Pełna rejestracja elektroniczna, która polega na wniesieniu do urzędu pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

  1. Rejestracja elektroniczna na portalu praca.gov.pl (Prerejestracja)
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
 
Prejestracja polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej dla osób nie posiadających profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zamiast osobistej wizyty ubiegającego się o zarejestrowanie w urzędzie pracy, pracownik urzędu zadzwoni do rejestrującego. Za dzień dokonania rejestracji uznaje się dzień przeprowadzenia rozmowy telefonicznej.

  1. Rejestracja w siedzibie urzędu
 
Rejestracja w siedzibie urzędu z przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego.
Z uwagi na pandemię koronawirusa zachęcam do korzystania z elektronicznych form rejestracji (opisanych wyżej), co umożliwi szybką i bezkontaktową, a w ślad za tym bezpieczną możliwość rejestracji.
Ponadto dla usprawnienia przebiegu rejestracji w siedzibie urzędu zachęcam do uprzedniego uzgadniania terminu wizyty rejestracji z pracownikiem urzędu.
Numery telefonu do kontaktu w sprawie rejestracji:
tel. 55 644 32 05 dla nazwisk na litery A, B, D, F, U, C, J, R, T, W, Z, Ż - pokój nr 5
tel. 55 644 32 06 dla nazwisk na litery L, Ł, M, N, P - pokój nr 1
tel. 55 644 22 56 dla nazwisk na litery E, H, I, K, O, G, S, Ś - pokój nr 1.


OSOBY BEZROBOTNE I POSZUKUJĄCE PRACY
 
Pracownicy Urzędu będą kontaktować się z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy telefonicznie lub poprzez wymianę informacji drogą elektroniczną lub pocztową tradycyjną  w celu ustalenia dalszego trybu postępowania i spełnienia obowiązku kontaktów z Urzędem, o których mowa w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 34a ust.3aa i 3ab (Dz. U. 2020 r., poz. 1409). Wszelkie dodatkowe informacje udzielają telefonicznie Doradca klienta indywidualnego. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy prosimy o zawiadamianie Urzędu o podjęciu pracy, nabyciu prawa do innych świadczeń, a także o wszelkich zmianach sytuacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej.
Doradcy Klienta:
tel. 55 625 50 40 - doradca klienta dla nazwisk na litery E, F, Ś, T, W, Ż, Ź - pokój nr 10
tel. 55 644 22 35 - doradcy klienta dla nazwisk na litery G, J, R, L, M - pokój nr 11
tel. 55 644 32 25 - doradcy klienta dla nazwisk na litery C, H, Ł, N, S - pokój nr 12
tel. 55 644 22 53 - doradca klienta dla nazwisk na litery A, I, K, P, U, Z  - pokój nr 22
tel. 55 644 22 54 - doradca klienta dla nazwisk na litery B, D, O - pokój nr 23
 
USŁUGI RYNKU PRACY
 
Realizacja usług rynku pracy odbywać się będzie w sposób ograniczony. Wydawanie skierowań na formy wsparcia, podpisywanie umów, odbywać się będzie w urzędzie z zachowaniem środków ostrożności, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem.
 
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
tel. 55 644 32 18 - pokój nr 15,
tel. 55 644 22 31 - pokój nr 15,
Prace interwencyjne, refundacje, wypłata świadczeń integracyjnych (CIS), bon zatrudnieniowy, staże, bon stażowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
tel. 55 644 32 14 - pokój nr 16
Pośrednictwo pracy - przyjmowanie ofert pracy, kontakt z pracodawcami sektora prywatnego, informacja o ofertach pracy, oferty pracy EURES i sprawy związane z zatrudnieniem cudzoziemców
tel. 55 644 32 07 - pokój nr 24
tel. 55 625 50 43 - pokój nr 21
 
Szkolenia, KFS, przyjmowanie ofert pracy, kontakt z jednostkami sektora publicznego, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne, studia podyplomowe
tel. 55 644 29 12 - pokój nr 14
 
Informacje o artykule
Autor: Agnieszka Zdanowicz
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 12.10.2020 13:51
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2020 10:56
Liczba wyświetleń: 1709

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 KOMUNIKAT PONOWNE OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA W PUP W BRANIEWIE 12.10.2020 13:54 Paweł Kępiński
2 KOMUNIKAT PONOWNE OGRANICZENIA W BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUDZE KLIENTA W PUP W BRANIEWIE 12.10.2020 13:51 Paweł Kępiński