2020-03-17 09:11:19

KOMUNIKAT DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE STATUSU BEZROBOTNEGO LUB POSZUKUJĄCEGO PRACY


Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www.praca. gov.pl).

Osoby ubiegające się o nadanie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy mogą złożyć wniosek w postaci elektronicznej do właściwego powiatowego urzędu pracy korzystając z systemu Praca.gov.pl (https://www.praca. gov.pl).

Możliwe są dwie ścieżki postępowania.

1.Pełna rejestracja elektroniczna,która polega na wniesieniu dourzędu pracywniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie jest wymagana wizyta osoby w urzędzie pracy. Osoba otrzyma na konto w Praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

2.Prerejestracja, która polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku w postaci elektronicznej.
W tej sytuacji osoba ma możliwość umówienia się do urzędu pracy w dogodnym terminie w celu potwierdzenia poprawności przekazanych danych i dostarczenia załączników.

W obecnej sytuacji zachęcamy do korzystania z możliwościpełnej rejestracji elektronicznej.

Jednocześnie informujemy,że osoby które nie dysponują profilem zaufanym,a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości
i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym.

Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 17.03.2020 08:11
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 934

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował