2018-05-25 14:59:03

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych


Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016 r.) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo, tel. 55 644 32 22, faks 55 644 32 24, e-mail: olbr@praca.gov.pl lub sekretariat@pupbraniewo.pl.
  2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych – iod@pupbraniewo.pl
  3. Dane są przetwarzane przez Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie wyłącznie dla celów wynikających z przepisów prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w przepisach prawa.
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 25.05.2018 13:59
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 13:59
Liczba wyświetleń: 2203

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 25.05.2018 13:59 Paweł Kępiński
2 Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych 25.05.2018 13:59 Paweł Kępiński