2016-08-05 14:19:49

Nabór wniosków w ramach projektu "Masz pomysł- masz firmę II"


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, informuje o naborze wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu "Masz pomysł- masz firmę II", który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia przez Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka".

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujcych jeden z trzech powiatów tj. elbląski, braniewski i miasto Elbląg, które zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Do udziału w projekcie mogą przystąpić osoby które ukończyły 30 rok życia, bezrobotne, nieaktywne/bierne zawodowo, poszukujące pracy, zamieszkujące na terenie jednego z w/w powiatów, spełniające co najmniej jeden warunek:

  • osoba powyżej 50 roku życia
  • kobieta
  • osoba niepełnosprawna
  • osoba długotrwale bezrobotna
  • osoba niskowykwalifikowana (tj. osoba o niskich kwalifikacjach)


Informacji udziela Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, pokj nr 16
                                                                Tel. 55-644-32-14

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 05.08.2016 13:19
Data ostatniej modyfikacji: 05.08.2016 13:20
Liczba wyświetleń: 3748

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabr wnioskw w ramach projektu "Masz pomys- masz firm II" 05.08.2016 13:19 Paweł Kępiński