2016-08-04 14:14:26

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców z form pomocy


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców z następujących form pomocy:

 1. staże
 2. prace interwencyjne
 3. refundacja kosztów wyposażenia, doposażenie stanowiska pracy
 4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
 5. bon na zasiedlenie
 6. bon na zatrudnienie
 7. szkolenia indywidualne (realizowane pod zapewnienie zatrudnienia)
 8. refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f ustawy
  o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy)

Ponadto dysponujemy również środkami Fundusz Pracy w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców.

 

Bliższych informacji na temat poszczególnych form pomocy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118 w pokoju nr 15 lub tel. pod nr  55/6443218.

Informacji w sprawie przyznania środków z KFS udzielane są pod nr tel. 55/6442912, pok. nr 14.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

OSOBY BEZROBOTNE I PRACODAWCÓW

 DO WSPÓŁPRACY

Informacje o artykule

Autor: Agnieszka Zdanowicz
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 04.08.2016 13:14
Data ostatniej modyfikacji: 04.08.2016 14:13
Liczba wyświetleń: 4886

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców form pomocy 04.08.2016 13:17 Paweł Kępiński
2 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców form pomocy 04.08.2016 13:16 Paweł Kępiński
3 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców form pomocy 04.08.2016 13:16 Paweł Kępiński
4 Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie informuje, iż jest nadal możliwość skorzystania przez osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie Pracy oraz Pracodawców form pomocy 04.08.2016 13:14 Paweł Kępiński