2013-01-14 08:07:09

Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r.


Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza I turę naboru wniosków realizowanych w ramach projektu „NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1

Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie ogłasza I turę  naboru wniosków realizowanych w ramach projektu „NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na aktywne formy  przeciwdziałania bezrobociu:

 

1.       Organizację staży, - planowana liczba miejsc stażowych dla 100 osób - limit wyczerpany,
2.       Szkolenia grupowe, planowana liczba miejsc  dla 80 osób,
3.       Prace interwencyjne (dla jednostek budżetowych), - planowana liczba miejsc  dla 30 osób  
      - limit wyczerpany,
4.       Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, - planowana refundacja dla 15 stanowisk - limit wyczerpany,
5.       Dofinansowanie działalności gospodarczej – planowane dla 15 osób - limit wyczerpany.

 

Wnioski przyjmowane są w siedzibie urzędu pracy.

 

W roku 2013 ramach projektu planowana jest aktywizacja 400 osób bezrobotnych na wymienione formy aktywizacji.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które nie uczestniczyły w ww. projekcie w okresie 2008 -2012 oraz spełnią co najmniej jedno z kryteriów dostępu w zakresie:

·         są osobami bezrobotnymi w wieku 18-30 lat,

·         są osobami bezrobotnymi w wieku powyżej 50 lat,

·         są osobami bezrobotnymi niepełnosprawnymi,

·         200 osób zostanie dodatkowo objętych Indywidualnym Planem Działania.

Przy rozpatrywaniu wniosków brana będzie pod uwagę efektywność zatrudnieniowa tj. uzyskanie efektu zatrudnienia po zakończeniu realizacji formy wsparcia.

 

Dyrektor

Jerzy Welke

Informacje o artykule

Autor: Jerzy Welke
Zredagował(a): Paweł Kępiński
Data powstania: 14.01.2013 07:07
Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2013 10:32
Liczba wyświetleń: 7341

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 21.03.2013r. 21.03.2013 09:29 Paweł Kępiński
2 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 25.02.2013r. 07.03.2013 08:20 Paweł Kępiński
3 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 25.02.2013r. 25.02.2013 11:10 Paweł Kępiński
4 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktualizacja z dnia 25.02.2013r. 25.02.2013 10:56 Paweł Kępiński
5 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura - aktuazizacja z dnia 25.02.2013r. 25.02.2013 10:55 Paweł Kępiński
6 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura. 14.01.2013 07:08 Paweł Kępiński
7 Nabór wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach projektu "NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE"- I tura. 14.01.2013 07:07 Paweł Kępiński