2011-11-08 14:30:20

Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych


Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych należne organizatorowi studiów, do wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

Starosta zawiera z osobą umowę o dofinansowanie studiów podyplomowych, która określa w szczególności prawa i obowiązki stron oraz wysokość i tryb przekazywania środków na pokrycie kosztów studiów podyplomowych w formie bezpośrednich wpłat na konto organizatora tych studiów.

W przypadku gdy bezrobotny w trakcie odbywania studiów podyplomowych podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, nie zawiesza się dofinansowania kosztów tych studiów do planowanego terminu ich ukończenia.

W przypadku przerwania studiów podyplomowych z winy uczestnika, kwota wydatkowana na ich finansowanie z Funduszu Pracy podlega zwrotowi.

Bezrobotnemu, któremu starosta przyznał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich programem przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
WNIOSEK O SFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.doc załącznik WNIOSEK O SFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.doc 2011-11-08 14:30:47 Rudziński Grzegorz
WNIOSEK O SFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.pdf załącznik WNIOSEK O SFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH.pdf 2011-11-08 14:31:07 Rudziński Grzegorz

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 08.11.2011 13:30
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2014 11:16
Liczba wyświetleń: 7135

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych 08.11.2011 13:30 Grzegorz Rudziński