2010-12-21 16:44:18

Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców


Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa polega na udzielaniu pracodawcom pomocy:

- w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
- we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych - indywidualnych.

Standard poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej realizowany przez doradcę zawodowego obejmuje postępowanie przy:
1. udzielaniu porady indywidualnej;
2. udzielaniu porady grupowej;
3. udzielaniu informacji zawodowej bezrobotnemu lub poszukującemu pracy;
4. udzielaniu informacji zawodowej grupie bezrobotnych lub poszukujących pracy;
5. udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy.
 
Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2007 r. nr 47, poz. 314)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. z 2007 r. nr 47, poz. 315).

Szczegółowe informacje dotyczące poradnictwa zawodowego można uzyskać: Powiatowy Urząd Pracy, 14-500 Braniewo ul. Kościuszki 118

pok. nr 11, tel. 055 644 32 25

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Grzegorz Rudziński
Data powstania: 21.12.2010 15:44
Data ostatniej modyfikacji: 21.12.2010 15:51
Liczba wyświetleń: 5366

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 21.12.2010 15:50 Grzegorz Rudziński
2 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 21.12.2010 15:44 Grzegorz Rudziński
3 Poradnictwo Zawodowe - informacje dla pracodawców 21.12.2010 15:44 Grzegorz Rudziński